10. 5. 2005

Stručne o Rádioamatérskej tiesňovej službe

Prečo sme sa stali členom? Myšlienka takéhoto nielen celoslovenského, ale aj medzinárodného projektu je dobrá. Veď povinná snaha pomôcť v núdzi je deklarovaná aj v Povoľovacích Podmienkach, ktoré by mal každý rádiomamatér dodržiavať. Teraz si asi každý položí otazku: Načo je dobré zakladať nový projekt, keď pomáhať je povinnosťou každého z nás? Hmm, dobrá otázka ;)
Úlohou A.R.E.S. je ORGANIZOVANIE spojenia a pomoci. Teda sa snaží vytvoriť celoštátnu sieť, ktorej činnosť bude organizovaná, čím sa má predísť zbytočnému chaosu a mrhaniu prostrostriedkov (ktorých je aj tak nedostatok). Čím nás bude viac, o to ľahšie budeme naše ciele dosahovať.
Ako ďalšie, dalo by sa povedať, že A.R.E.S. pri správnom využití prostriedkov a poskytnutých dotácii môže byť liekom na stav paketovej a aj prevádzačovej siete na Slovensku. Ak sa nájde zopár ľudí, ktorí ,,chcú'' a rokovaniami sa nájde aj pochopenie u kompetentných orgánov, je veľká pravdepodobnosť, že sa nám podarí vybudovať dobrú sieť, ktorá by mohla slúžiť nielen A.R.E.S., ale aj ostatným rádioamatérom. Netvrdím, že sa to určite podarí, no môžeme sa aspoň pokúsiť využiť šancu ... šancu, ktorú nám práve projekt A.R.E.S. poskytuje.