31. 12. 2004

Práca s mládežou

Rádioamatérsky krúžok v CVČ Púchov
Tibor OM4WQ a Roman OM4KW sa podujali na vedenie rádioamatérského krúžku v púchovskom Centre Voľného Času. Cieľom krúžku je zoznámiť mladých ľudí s rádioamaterstvom, morzeovkou a načrtnúť základy elektrotechniky a rádiotechniky. Krúžok nadväzuje na technický krúžok, ktorý funguje v CVČ už dlhšiu dobu.
Momentálne majú chalani na krúžku asi 7 mladých. Síce ešte nemajú vek na to, aby sa mohli zúčastniť odborných skúšok, no všetko chce čas ...

OM kurz (nielen) mladých rádioamatérov
Tento celoslovenský (ba aj medzinárodný) kurz rádioamatérov poriadá rádioklub OM3REU v spolupráci s OM3KHE.
Od roku 2004 sa na kurze zúčastňuje ako lektor Morseovej abecedy aj Roman OM4KW.
Pre OM kurz 2004 poveril Jaro OM1II bojovou úlohou aj Romana OM4RW, ktorý postavil nové sluchátkové zosilňovače a rozvody využité pri výuke Morseovky.