31. 12. 2002

Aktivity rádioklubu za rok 2002

- Vilo OM4DX kúpil rádiovoz Tatra 805 (kačena), ktorú poskytuje RK na preteky
- Vybavenie oficiálneho prechodu cez hranice s technikou po ceste na Malý Javorník
- Výroba doplnkovej konštrukcie pre vozík na vytvorenie hamshacku
- Prvý pretek rádioklubu - 3. subregionál, vtedy ešte neoficiálne formovaného
- Prvá zakladajúca schôdza rádioklubu na stretnutí v Tatranských Matliaroch

1. 12. 2002

Zakladajúci členovia OM3KMK

Meno Značka
Viliam Kubík OM4DX
Ivan Hrušík OM4IH
Roman Sýkora OM3THV
Michal Karas OM4AA
Tibor Masarik OM4WQ
Viliam Sekáč OM4RF
Roman Moravčík OM4RW
Viliam Glassa OM3CDZ
Marián Chovan -
Vladimír Končal -

členovia rádioklubu

Rádioklub OM3KMKZa oficiálny vznik Rádioklubu Javorník Púchov sa pokladá dátum 1.12.2002, tj. počas medzinárodného stretnutia rádioamatérov v Tatranských Matliaroch. Pre tento krok sme sa rozhodli nielen preto, aby sa vznik rádioklubu (rk) spájal s touto významnou udalosťou, ale aj z dôvodu najväčšieho počtu členov budúceho rk, ktorí sa dokázali stretnúť na jednom mieste a tak vytvoriť uznášaniaschopnú Zakladajúcu schôdzu rádioklubu. Je fakt, že značku OM4K bolo počuť na pásmach o 6 mesiacov skôr, ale do tejto schôdze sme neboli ako rádioklub vôbec organizovaní. A tak sme si zvolili predsedu, zástupcu VO, hospodára, rozdelili sme si určité činnosti, dohodli sme sa na smerovaní rádioklubu a jeho budúcej činnosti.
Rádioklub OM3KMK vznikol ako rádioklub, ktorého prioritnou aktivitou sú preteky. Už existujúci rádioklub OM3RRF nebol schopný zaistiť kompletné vybavenie a zaistenie dobrých (skúsených) operátorov. Keďže sa v Púchove našla hŕstka ľudí, ktorí vedeli zabezpečiť všetko potrebné (najmä po finančnej stránke, dnes tak dôležitej) a chceli oživiť aktivitu púchovských rádioamatérov, dali podnet na vznik nového rádioklubu. V podstate sú všetci členovia nového rádioklubu OM3KMK odchovancami starého rádioklubu OM3RRF.
Prevádzka je zameraná najmä na preteky, ale keď je možnosť, tak sa venujeme aj bežnej prevádzke.
V súčasnosti sme obmedzení najmä priestormi (ktoré samozrejme nemáme) a tak sa zameriavame na VKV preteky, pre ktoré nie sú priestory podmienkou. Pred III. Subregionálom 2003 sme sa pustili do úpravy rádiovoza Tatra 805, ktorý bude v budúcnosti predstavovať základ viacerých VKV (a možno aj KV) závodov. Rádiovoz v súčasnosti obsahuje pracoviská pre 2m a 70cm s možnosťou využitia 12metrového vzduchového teleskopu s rotátorom. Našu techniku musíme budovať s tým, že na jej napájanie sú dostupne len elektrocentrály, pretože kóta Malý Javorník nemá možnosti dodávky el. energie. Preto sa v budúcnosti nechceme šplhať do veľkých výkonov, ale skôr vylepšovať anténny systém. Ešte minulý rok sme vybudovali mechanickú nadstavbu na vozík, čo nám na kóte poslúžilo ako mobilné pracovisko na 2m. V súčasnosti najmä Vilo OM4DX vyhľadáva alternatívne kóty k Malému Javorníku, pretože prístup naň nie je možný za každého počasia, a neradi by sme sa niekedy v budúcnosti zriekli účasti v závode len kvôli počasiu.

Kto to má všetko na svedomí:
Najväčšiu zásluhu na zjednotení a činnosti rádioklubu má Vilo OM4DX, ktorý nielenže zorganizoval celú partiu, ale poskytuje aj väčšinu potrebnej techniky ako aj investícii (transceivre, PA, antény, radiovoz, stožiare, počítač a i.). Na druhej strane všetky veci treba dať častokrát dohromady a to by jednotlivec mal veľmi ťažké preto je fungovanie celého rádioklubu dôležité.