31. 12. 2004

Práca s mládežou

Rádioamatérsky krúžok v CVČ Púchov
Tibor OM4WQ a Roman OM4KW sa podujali na vedenie rádioamatérského krúžku v púchovskom Centre Voľného Času. Cieľom krúžku je zoznámiť mladých ľudí s rádioamaterstvom, morzeovkou a načrtnúť základy elektrotechniky a rádiotechniky. Krúžok nadväzuje na technický krúžok, ktorý funguje v CVČ už dlhšiu dobu.
Momentálne majú chalani na krúžku asi 7 mladých. Síce ešte nemajú vek na to, aby sa mohli zúčastniť odborných skúšok, no všetko chce čas ...

OM kurz (nielen) mladých rádioamatérov
Tento celoslovenský (ba aj medzinárodný) kurz rádioamatérov poriadá rádioklub OM3REU v spolupráci s OM3KHE.
Od roku 2004 sa na kurze zúčastňuje ako lektor Morseovej abecedy aj Roman OM4KW.
Pre OM kurz 2004 poveril Jaro OM1II bojovou úlohou aj Romana OM4RW, ktorý postavil nové sluchátkové zosilňovače a rozvody využité pri výuke Morseovky.

Aktivity rádioklubu za rok 2004

- príprava ďalšieho VKV PA, cca 60W
- voľba nového softvéru, tentokrát pod Linuxom - teda Tučnák :)
- skúška fázovania antén
- 1. subregionál, kontrola techniky a softvéru
- 2. subregionál z Portáša
- 3. subregionál - strašne mokrý a aj krátky :(
- Roman OM4KW sa stal krajským koordinátorom A.R.E.S. pre kraj TN
- Tibor OM4WQ sa pustil do projektovania 70cm prevádzača (pozri projekty A.R.E.S.)
- členovia OM3KMK začali so stavbou jednoduchého PR nódu (pozri projekty A.R.E.S.)
- založenie občianského združenia Rádioklub Javorník
- v súvislosti s hľadaním priestorov sme začali jednanie s niektorými organizáciami