19. 11. 2008

Nová stránka rádioklubu

A je to tu...
http://sites.google.com/site/om3kmk/
Po dlhých dňoch zapadania prachom sa podarilo zmeniť šat stránky vytvorením úplne novej stránky. Stránka bola vytvorená v službe Google Sites, takže sa snaží využívať najmodernejšie technológie, ktoré prináša Web 2.0.
Na úvodnej - Home - stránke nájdete množstvo tzv. gadgetov čo sú objekty zobrazujúce dáta z rôznych iných zdrojov:
  • Zoznam článkov z (aktuálne používanej) služby blogger.com
  • Graf grayline + slnečných škvŕn
  • Fotogaléria
  • Online DX cluster využívajúci údaje zo servera OH2AQ
  • Vyhľadávanie v zozname slovenských staníc (zo stránok TÚ SR)
  • a to najlepšie na záver - Kalendár pretekov využívajúci službu Google Calendar
K poslednému ešte zopár slov. Vytvorenie kalendára bolo najzložitejšou a zároveň najdôležitejšou súčasťou novej stránky. V skutočnosti sa zoznam vytvára z troch kalendárov, a to z kalendára KV pretekov, kalendára VKV pretekov a kalendára OM (národných) pretekov. Bohužiaľ, kalendáre nie sú kompletné. Aktuálne sa zobrazujú len KV preteky (medzinárodné), ale dúfam, že v blízkej budúcnosti si nájdem čas a zvyšné preteky doplním. Kalendáre budú obsahovať predovšetkým z môjho pohľadu zaujímavé preteky. Ak si však myslíte, že existuje pretek, ktorý v kalendári chýba a mal by tam mať svoje miesto, kľudne mi napíšte na email rádioklubu (je na stránke) info, budem rád ak mi pomôžete :-) Po kliknutí na konkrétny pretek by sa v popise (description) mala zobraziť adresa stránky, na ktorej sa nachádzajú podmienky preteku. Podmienky nie vždy musia byť aktuálne, aj keď som sa snažil hľadať predovšetkým univerzálne stránky no všetci usporiadatelia ich nemajú.
Jedna poznámka predsa len aj k DX clusteru: po prejdení kurzorom na konkrétny spot sa v tooltipe zobrazí komentár a čas spotu.
Ľavý panel stránky obsahuje témy článkov. Po kliknutí na niektorú z nich sa otvori zoznam článkov k danej téme. Ehm, úplne stopercentne sa na tento zoznam ale nespoliehajte, dopĺňam ho zatiaľ ručne :-)
Toľko teda k novej stránke. Stránka dokazuje, že dnes môže vytvoriť podobnú prezentáciu skoro každý - takmer celá stránka bola vytvorená bez napísania jediného kódu. Dúfam, že Vám poskytne množstvo cenných informácíí a možno bude pre niekoho aj impulzom pre vytvorenie vlastnej prezentácie...