26. 7. 2004

QTH rádioklubu

V súčasnosti rádioklub nemá vlastné priestory, čo sa odzrkadľuje na našej aktivite (najmä na KV). Doteraz je väčšina "odbehnutých" závodov práve na Veľmi Krátkych Vlnách, na ktoré netreba stálé stanovište len dobrý kopec. Vzhľadom k problémom s priestormi nerozvíjame takmer žiadnú aktivitu na krátkych vlnách, pretože nie je kde natiahnúť antény. Slovíčko "takmer" nie je v predošlej vete zbytočne, pretože ako dočasnú náhradu vlstných priestorov (na contestovanie) máme nejaké tie alternatívy. Jednou z nich je druhé QTH Vila OM4DX. Vilo má postavený 15 metrový stožiar, na ktorý chce ešte dať smerovku, zatiaľ má natiahnutých niekoľko drôtoviek ako InvVee, W3DZZ a DeltaLoop. Pôvodne plánoval využitie pre osobnú prevádzku, ale keď vznikol nový rádioklub, prisľúbil, že sem-tam sa bude dať contestovať aj z takéhoto perfektného stanoviska. Ďaľšou alternatívou je prevádzka z portable QTH s dostupnou el. sieťou. Tu je však nevýhoda stavania KV antén a vysielacieho pracoviska pred každým kontestom, ktorého sa budeme chcieť zúčastniť z portablu. Tieto dve možnosti sú však len na dočasné použitie, takže okrem závodov nič na KV nepripravujeme.