1. 12. 2002

Rádioklub OM3KMKZa oficiálny vznik Rádioklubu Javorník Púchov sa pokladá dátum 1.12.2002, tj. počas medzinárodného stretnutia rádioamatérov v Tatranských Matliaroch. Pre tento krok sme sa rozhodli nielen preto, aby sa vznik rádioklubu (rk) spájal s touto významnou udalosťou, ale aj z dôvodu najväčšieho počtu členov budúceho rk, ktorí sa dokázali stretnúť na jednom mieste a tak vytvoriť uznášaniaschopnú Zakladajúcu schôdzu rádioklubu. Je fakt, že značku OM4K bolo počuť na pásmach o 6 mesiacov skôr, ale do tejto schôdze sme neboli ako rádioklub vôbec organizovaní. A tak sme si zvolili predsedu, zástupcu VO, hospodára, rozdelili sme si určité činnosti, dohodli sme sa na smerovaní rádioklubu a jeho budúcej činnosti.
Rádioklub OM3KMK vznikol ako rádioklub, ktorého prioritnou aktivitou sú preteky. Už existujúci rádioklub OM3RRF nebol schopný zaistiť kompletné vybavenie a zaistenie dobrých (skúsených) operátorov. Keďže sa v Púchove našla hŕstka ľudí, ktorí vedeli zabezpečiť všetko potrebné (najmä po finančnej stránke, dnes tak dôležitej) a chceli oživiť aktivitu púchovských rádioamatérov, dali podnet na vznik nového rádioklubu. V podstate sú všetci členovia nového rádioklubu OM3KMK odchovancami starého rádioklubu OM3RRF.
Prevádzka je zameraná najmä na preteky, ale keď je možnosť, tak sa venujeme aj bežnej prevádzke.
V súčasnosti sme obmedzení najmä priestormi (ktoré samozrejme nemáme) a tak sa zameriavame na VKV preteky, pre ktoré nie sú priestory podmienkou. Pred III. Subregionálom 2003 sme sa pustili do úpravy rádiovoza Tatra 805, ktorý bude v budúcnosti predstavovať základ viacerých VKV (a možno aj KV) závodov. Rádiovoz v súčasnosti obsahuje pracoviská pre 2m a 70cm s možnosťou využitia 12metrového vzduchového teleskopu s rotátorom. Našu techniku musíme budovať s tým, že na jej napájanie sú dostupne len elektrocentrály, pretože kóta Malý Javorník nemá možnosti dodávky el. energie. Preto sa v budúcnosti nechceme šplhať do veľkých výkonov, ale skôr vylepšovať anténny systém. Ešte minulý rok sme vybudovali mechanickú nadstavbu na vozík, čo nám na kóte poslúžilo ako mobilné pracovisko na 2m. V súčasnosti najmä Vilo OM4DX vyhľadáva alternatívne kóty k Malému Javorníku, pretože prístup naň nie je možný za každého počasia, a neradi by sme sa niekedy v budúcnosti zriekli účasti v závode len kvôli počasiu.

Kto to má všetko na svedomí:
Najväčšiu zásluhu na zjednotení a činnosti rádioklubu má Vilo OM4DX, ktorý nielenže zorganizoval celú partiu, ale poskytuje aj väčšinu potrebnej techniky ako aj investícii (transceivre, PA, antény, radiovoz, stožiare, počítač a i.). Na druhej strane všetky veci treba dať častokrát dohromady a to by jednotlivec mal veľmi ťažké preto je fungovanie celého rádioklubu dôležité.